BIRADS Nedir?

BIRADS veya BI-RADS, ”Breast Imaging Reporting and Data System” in baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu Amerikan Radyoloji Derneği tarafından oluşturulan meme görüntülemesinin sınıflandırıldığı bir sistemdir. Daha çok mamografide kullanılmasına rağmen giderek meme ultrasonografisi ve MR’da da kullanılmaya başlanmıştır.

BIRADS’ın kullanılmasının amacı nedir?

Bu sistem ile radyologlar tarafından oluşturulan ortak tanımlama dili ile klinisyenlere (cerrah, onkolog…) o hastada tahmini risk durumunu bildirir. Böylece klinisyen nasıl hareket edeceğini, takip süresini, biyopsi yapılıp yapılmayacağını daha kolay planlar.

BIRADS kaç kategoriden oluşur?

0-yetersiz değerlendirme

1-negatif

2-iyi huylu bulgular

3-muhtemelen iyi huylu bulgular

4-şüpheli anormallik olması

5-kanser şüphesi

6-biyopsi ile kanıtlanmış kanser olması

Kategori 0: Görüntülemenin teknik veya meme yapısından kaynaklanan yetersiz tanımlanmasıdır. Bu durumda ek görüntüleme yöntemine ihtiyaç vardır; genellikle ultrason bazen de MR çekilmesi gereklidir.

Kategori 1: Bu kategori mamografinin negatif olduğunu (yani belirgin bir kanser belirtisi bulunmadığı) ve rutin taramalara devam edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Kategori 2: Mamografinin normal olduğu, belirgin bir kanser olmadığı, ancak iyi huylu lezyonların (kist, fibroadenom gibi) tanımlandığı anlamına gelir. Rutin taramaya devam edilmelidir.

Kategor 3: Mamografinin muhtemelen normal olduğu, ancak yaklaşık yüzde 2’lik bir kanser olasılığı olduğu anlamına gelir. Altı ay sonra görüntüleme tekrarı önerilir. Ancak risk durumuna göre 6 ay beklemek yerine ek görüntüleme de istenebilir.

Kategori 4: Bu kategori mamografik bulguların şüpheli olduğu anlamına gelir, yaklaşık % 30  kanser olasılığı vardır. Bulgular kesinlikle kanser gibi görünmese de kanser olabilir. Tanı için doku biyopsisi, genellikle tru cut, yapılması gereklidir. Bu kategorideki bulgular çok çeşitli şüphe seviyelerine sahip olabilir. Bu nedenle, bu kategori genellikle daha fazla alt bölüme ayrılır:

  • 4A: Kanser olma olasılığı düşük olan bulgu (% 2-10 arasında)
  • 4B: Orta derecede kanser olma olasılığı bulunan bulgu (% 10-50 arasında)
  • 4C: Kanser olma olasılığı yüksek olan (% 50- 95 arasında)

Kategori 5: Bu kategoride mamografi sonuçlarının yüzde 95 oranında meme kanseri ihtimali olduğu anlamına gelir. Teşhis için biyopsi şarttır.

Kategori 6: Bu kategoride kanser doğrulanmış (ultrasonografi eşliğinde biyopsi gibi) olup görüntüleme için mamografi çekilen hastalar bulunur.