Meme Kanseri Türleri Nelerdir

Meme Kanseri Türleri Nelerdir?

İnvaziv meme kanseri, meme kanalları veya bezlerinin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden gelişen kanser hücresininin büyüyüp bu alanın dışına taşmasıyla oluşur. Meme kanseri tek bir hastalık değildir. Meme kanseri olarak adlandırılan farklı hastalık türleri ve alt tipleri vardır.Meme kanserlerinin büyük kısmını meme kanallarından gelişen invaziv duktal karsinom ve süt bezlerinden gelişen invaziv lobuler lobuler kanserler oluşturur.