meme kanseri

Hakkımda

DOÇ. DR. CEMAL KAYA

Lisans:  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1997

Uzmanlık Eğitimi:  Şişli Hamidiye Etfal Eğt. ve Arş. Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2003

Doçentlik:  SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2019

Üyesi Olduğum Dernekler;

  • Türk Cerrahi Derneği,
  • Endokrin Cerrahisi Derneği,
  • Travma Ve Acil Cerrahi Derneği,
  • Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği,
  • Endoskopi Ve Laparoskopik Cerrahi Derneği.
İLETİŞİM MEME KANSERİ