Meme Kanseri Türleri Nelerdir?

İnvaziv meme kanseri, meme kanalları veya bezlerinin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden gelişen kanser hücresininin büyüyüp bu alanın dışına taşmasıyla oluşur. Meme kanseri tek bir hastalık değildir. Meme kanseri olarak adlandırılan farklı hastalık türleri ve alt tipleri vardır.Meme kanserlerinin büyük kısmını meme kanallarından gelişen invaziv duktal karsinom ve süt bezlerinden gelişen invaziv lobuler lobuler kanserler oluşturur.

Meme kanseri türleri

İnvaziv olmayan meme kanserleri:

 • Duktal karsinom in situ
 • Lobüler karsinom in situ

İnvaziv meme kanserleri:

 • İnvaziv duktal karsinom
 • İnvaziv lobüler karsinom
 • Paget’in meme başı hastalığı
 • İnflamatuar meme kanseri
 • Memenin filloid tümörleri
 • Lokal ilerlemiş meme kanseri
 • Metastatik meme kanseri

Meme kanserinin alt tipleri

Meme kanserinin alt tipleri, bir kanserin ifade ettiği genlere dayanır.

Üç ana alt tip şunlardır:

 • Hormon reseptörü pozitif meme kanseri
 • HER2 pozitif meme kanseri
 • Üçlü negatif meme kanseri

Meme kanseri türünün bilinmesinin önemi, tedavi seçeneklerini, takip ve olası uzun vadeli sonuçların belirlenmesine yardımcı olmasıdır. Genel olarak meme kanserleri geliştiği yapılara göre iki ana grupta sınıflandırılır;

İnvaziv Duktal Karsinom: İnvaziv duktal karsinom en yaygın meme kanseri türüdür. Bu meme kanseri türü, memenin süt kanallarında başlayarak gelişir ve etrafındaki dokuları tutar. Kanser süt kanallarının dışındaki dokuya yayıldıktan sonra, yakındaki lenf bezelerine ve organlara yayılmaya başlar.

İnvaziv Lobüler Karsinom: İnvaziv lobüler karsinom ikinci en sık görülen meme kanser türü olup memenin süt bezlerinden gelişip etrafındaki dokuları istila eder.

Noninvaziv Kanser Ne Demektir?

Noninvaziv meme kanserleri, aynı zamanda insitu meme kanserleri olarak da adlandırılırlar. Bu lezyonların adında kanser terimi olmasına rağmen aslında tam olarak kanser değildirler, çünkü kanser hücreleri geliştiği alanda sınırlı kalıp invazyon yapmamıştır. Noninvaziv meme kanseri, kanser hücrelerinin meme kanalları veya bezlerinin iç kısmında sınırlı kalması ve kanalları döşeyen hücreleri aşmamasına denir.

Duktal Karsinoma İn Situ: Duktal karsinom in situ (DKIS) invaziv olmayan bir kanser öncüsü lezyondur. DKIS ile kanser hücreleri memedeki kanalların içerisinde sınırlı olup çevresindeki dokuları işgal etmemiştir.

Lobüler Karsinoma İn Situ: Lobüler karsinom in situ (LKIS), memenin süt üreten bezlerinde büyüyen bir kanser öncüsü lezyondur.. DKIS gibi, kanser hücreleri süt bezlerinin içerisinde sınırlıdır, çevresindeki dokuyu işgal etmemiştir.

Memede daha az görülen meme kanseri türleri ise;

 • Medüller karsinom,
 • Müsinöz (kolloid) karsinom,
 • Papiller karsinom,
 • Tübüler karsinom,
 • Kribiriform karsinom
 • Meme başının Paget hastalığı, 
 • İnflamatuar meme kanseri, 
 • Filloides tümör ( sistosarkoma filloides).
 • Nadir meme kanserleri; skuamoz hücreli (epidermoid) karsinom, adenoid kistik karsinom, apokrin karsinom, sarkomlar, lenfomalar

Memenin Paget Hastalığı: Bu tip meme kanseri, meme ucunun arkasındaki kanallardan başlar. Ancak büyüdükçe, meme ucunun cildini ve etrafını etkileyerek egzema benzeri bir görünüme neden olur. Meme başı etrafında kaşıntı, soyulma , kızarıklık en sık görülen belirtileridir.

Meme başı ve çevresindeki dermatitler, özellikle ik üç haftalık topikal tedaviye rağmen halen varlığını sürdürüyor ise mutlaka biyopsi ile histolojik olarak değerlendirilmelidir. Uzamış steroid krem tedavileri tanıda gecikmeye sebep olabilmektedir

İnflamatuar Meme Kanseri: İnflamatuar meme kanseri nadir görülen, ancak agresif ve hızlı ilerleyebilen bir meme kanseri türüdür. Tüm meme kanserlerinin % 1 ile 5’ini oluşturur.

Bu kanser türünde kanser hücreleri lenf kanallarını ve lenf düğümlerini doldurarak lenf sıvısının akışına engel olurlar. Böylece memenin şişmesine, kızarık, ödemli bir hal almasına yolaçarlar. Burada meme cildi kalınlaşıp portakal kabuğu görünümü alır.

Sistosarkoma Filloides (Filloid Tümör): Bu nadir görülen meme tümörü, meme kanalları ve bezlerinin arasındaki bağ doksundan kaynaklanır. Bu tümörlerin çoğu iyi huylu olup, başlıca 3 gruba ayrılır: benign, sınırda (borderline) ve malign. Bu tümörde çoğunlukla metastazlar olmasa da çok yüksek oranlarda bölgesel tekrarlamalara rastlanmaktadır. Filloides tümörü genelde histolojik olarak iyi huylu olmasına karşın hızlı büyüyen tümörlerdendir. Bazı hastalarda uzun yıllar belirgin olarak büyümeden durup ardından hızlı büyüme gösterebilir.

Bu tümörlerin en önemli tedavisi cerrahidir. Kemotrerapi ve radyoterapinin etkisi oldukça düşüktür. Tümörün büyüklüğüne ve türüne bağlı olarak uygulanacak cerrahi biçimine karar verilir.

Meme Kanseri Alttipleri Ne Anlama Geliyor?

Birçoğumuz meme kanserini tek bir hastalık olarak düşünürken, yapılan araştırma sonuçlarına göre tedaviye cevap, hastalığın seyri, nüks ve sağkalım oranlarının aynı tür kanserlerde farklı olduğu ortaya konulmuştur.

Meme kanserinin biyolojik özelliklerinin farklı olması meme kanseri alttiplerinin oluşturulmasını sağlamıştır. Bu durum bize tümörün, farklı kanser tedavilerine ne kadar iyi tepki vereceğini ve kanserin ne kadar agresif olabileceğini belirlemesine yardımcı olabilir.

Meme Kanseri Alttipleri Nasıl Belirlenir?

Meme biyopsisi ile elde edilen meme tümör dokusunda, patologlar meme kanseri alttipini belirlemek için tümör örneğinde üç moleküler belirteç ararlar. Bu belirteçler: östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve HER2’dir.

Meme Kanseri Alttipleri Hangileridir?

Grup 1 (luminal A): Bu grup ER pozitif ve PR pozitif ancak HER2 için negatif olan tümörleri içerir. Luminal A bir meme kanseri hormon tedavisinden de ve kemoterapiden de fayda görebilir

Grup 2 (luminal B): Bu tip ER pozitif, PR negatif ve HER2 pozitif olan tümörleri içerir. Luminal B meme kanserlerinin kemoterapiden fayda görmesi muhtemeldir, ayrıca hormon tedavisi ve HER2’yi hedef alan tedaviden de fayda görebilir.

Grup 3 (HER2 pozitif): Bu tip, ER negatif ve PR negatif, ancak HER2 pozitif olan tümörleri içerir. HER2 meme kanserleri, HER2’yi hedef alan tedaviden ve kemoterapiden yararlanabilir.

Grup 4 (Üçlü negatif meme kanseri): Üçlü negatif meme kanseri olarak da adlandırılan bu tip; ER negatif, PR negatif ve HER2 negatif olan tümörleri içerir. Bu tür meme kanserlerinin kemoterapiden fayda sağlaması muhtemeldir ancak bu tümörler hızlı büyüme ve yayılma eğilimindedirler. Hormonal tedavi etkili olmadığından tedavisi biraz daha zor olabilmektedir.