Üçlü Negatif Meme Kanseri Nedir

Üçlü Negatif Meme Kanseri Nedir Başlıklı Yazımızın Devamı.

Üçlü (Triple) Negatif Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri kendi içinde çeşitli sınıflamalarla karmaşık bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Bu sınıflamalardan biri de reseptör durumuna göre yapılır. Üçlü negatif meme kanseri, bu sınıflama içerisinde, patolojik test sonucuna göre östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve HER2 proteini negatif olan kanserdir. Üçlü negatif meme kanseri tüm meme kanserlerinin yaklaşık % 10-15’ini oluşturur. Bu kanser tipi genç kadınlarda ve BRCA1 gen mutasyonu olan kadınlarda daha sık görülür.

Üçlü negatif meme kanserinin önemi nedir?

Üçlü negatif meme kanserileri agresif kanserledir; çünkü hızlı büyür, genellikle ileri evrelerde teşhis edilirler ve diğer meme kanseri türlerine göre nüks (tekrarlama) olasılığı daha yüksektir.

Üçlü negatif meme kanserinin belirtileri nelerdir?

Üçlü negatif meme kanseri belirtileri, genellikle diğer meme kanseri tiplerinin belirtileri ile aynıdır ve genellikle şunları içerir: Memede veya koltukaltında yumru veya kitle, memede ağrının eşlik ettiği kızarıklık, ödem ve meme başının içeri çekilmesi.

Üçlü negatif meme kanseri teşhisi nasıl konulur?

Üçlü negatif meme kanseri tanımı patolojik bir tanımlamadır. Dolayısıyla biyopsi ile alınan doku parçasının patolog tarafından incelenmesi sonrası tümör hücrelerinde östrojen, progesteron veya HER2 reseptörleri için pozitiflik saptanmazsa, üçlü negatif meme kanseri teşhisi konur.

Üçlü negatif meme kanserinin cerrahi tedavisi nasıldır?

Bu tümörlerin tedavisi genellikle cerrahi, radyoterapi ve kemoterapinin kombinasyonu ile olur. Erken evre üçlü negatif kanserlerde tümör ameliyat için yeterince küçükse, meme koruyucu cerrahi yapılabilir. Mastektomi genellikle tümör büyük, meme içerisinde yaygın veya birbirinden uzak birden fazla odak varsa tercih edilir.

Ancak tümör büyük veya koltukaltı lenf bezelerinde kanser var ise ameliyat öncesi kemoterapi (neoadjuvan kemoterapi) bu tür kanserlerde daha iyi bir seçenektir. Burada amaçlanan sistemik tedavinin biran önce başlanması, ilaç etkinliğinin değerlendirilmesi ile tümörü küçültüp veya yokedip meme ve koltukaltında koruyucu ameliyat yapabilmektir.

Üçlü negatif meme kanserinin ilaç tedavisi nasıldır?

Üçlü negatif meme kanseri, diğer meme kanseri tiplerinden daha az ilaç tedavi seçeneğine sahiptir. Ancak bu tedavi edilmeyeceği anlamına gelmez, etkili tedavi seçenekleri vardır.

Östrojen reseptörü pozitif meme kanseri, progesteron reseptörü pozitif meme kanseri ve HER2-pozitif meme kanserinde tedavi, bu reseptörleri hedefleyerek kanser büyümesini önleyen, yavaşlatan veya durduran ilaçları içerir. Östrojen reseptörünü hedefleyen tamoksifen ve HER2’yi hedefleyen trastuzumab (Herceptin) gibi ilaçlar üçlü negatif meme kanserinin tedavisinde yardımcı değildir. Bunun yerine, kemoterapinin üçlü negatif meme kanseri için en etkili tedavi olduğu gösterilmiştir.

Üçlü negatif meme kanseri tedavisi sonrası takip nasıl olur?

Tedavi bittikten sonra, kanserin tekrarlama olasılığına karşı ilk 3 yıl boyunca 3 ayda bir, sonraki 2 yıl 6 ayda bir takip programı uygulanır. Beşinci yıldan sonra yıllık kontrol yeterli olmakla birlikte hasta, yeni gelişen herhangi belirtide ve anomal bir bulguda veya vucutta gelişebilen bir ağrıda doktoruna başvurmalıdır.

Ayrıca, Meme Kanseri Evrelemesi Nasıl Yapılır Başlıklı Yazımızı da Okuyarak Bilgi Edinebilirsiniz.