Yanlış: Ailemde meme kanseri yok, sağlıklı bir kilodayım, sağlıklı besleniyorum, düzenli egzersiz yapıyorum ve alkol kullanmıyorum; bu durumda meme kanseri riskim ortadan kalkar.

Doğru: Bu koşullarda meme kanseri riski azalsa da tamamen ortadan kalkmaz. Bu nedenle düzenli tarama, kendi kendine meme muayenesi yapmak ve memelerdeki olağan dışı değişikliklere dikkat etmek önemlidir.

Yanlış: Ailemde meme kanseri olmadığı için bu durumda bende risk ortadan kalkar.

Doğru: Meme kanseri teşhisi konan kadınların yaklaşık üçte ikisinde aile öyküsü yok ve sadece % 10’unda gen mutasyonu vardır. Yani meme kanseri olan kadınların büyük bir kısmında aile öyküsü veya genetik mutasyon yoktur. Bu durum meme kanserine yakalanma riskini ortadan kaldırmaz.

 

Yanlış: Annem veya kız kardeşimde meme kanseri var, bende de meme kanseri gelişecek.

Doğru: Bu durumda artmış bir risk olmakla birlikte mutlaka meme kanseri gelişeceği anlamına gelmez. Burada artmış bir risk söz konusudur ve bu riskin ailenin hangi ferdinde veya kaç ferdinde olmasıyla da ilgisi vardır.

  • Meme kanseri olan birinci derece bir akraba varsa: 50 yaşın altında meme kanseri gelişen annesi, kızı veya kız kardeşi varsa, risk yüksek olduğu için erken taramaya başlanmalıdır.
  • Meme kanseri olan ikinci derece bir akraba varsa: Meme kanseri teşhisi konmuş bir büyük anne veya teyzesi varsa, riski biraz artar, ancak birinci derece akraba olanlarla aynı risk kategorisinde değildir.
  • Ailenin aynı tarafında meme kanseri teşhisi konmuş birden fazla nesil varsa veya birinci derece akraba olan birkaç kişi veya 50 yaşın altında teşhis edilen birkaç aile üyesi varsa, meme kanseri olma olasılığı artar. Bu duruma yol açan bir gen mutasyonunun olup olmadığı araştırılmalıdır.

 

Yanlış: Erkekler meme kanseri olmaz.

Doğru: Meme kanseri erkeklerde de görülmektedir. Yeni meme kanseri tanılarının % 1 kadarı erkeklerde olmaktadır.

 

Yanlış: Sütyen giymek meme kanserine neden olabilir.

Doğru: Sütyenin meme kanserine neden olduğuna dair bir kanıt yoktur.

 

Yanlış: Koltuk altı terlemeyi önleyici madde kullanılması meme kanserine neden olabilir.

Doğru: Koltuk altı terlemeyi önleyici maddeler ile meme kanseri arasında bir bağlantı olduğuna dair kanıt yoktur, ancak terlemeyi önleyici maddelerin güvenliği halen araştırılmaktadır.

 

Yanlış: Mamografi çekilmesi meme kanserinin oluşumuna ve yayılmasına neden olabilir.

Doğru: Günümüzde mamografi taraması meme kanserinin erken teşhisi için altın standarttır. Mamografi çekimi esnasında yaratacağı geçici ağrı dışında memede herhangi bir zarar oluşturmaz.. Mamografi çekimi sırasında çok düşük dozlarda radyasyona maruz kalınır. Ancak bundan zarar görme riski riski son derece düşüktür. Yani mamografinin meme kanserine yol açtığı veya yayılımına neden olduğuna dair bilimsel bir kanıt yoktur.

 

Yanlış: 40 yaşın altında mamografi çekilmesi yanlıştır.
Doğru: Risk artışı yoksa tarama mamografisinin 40 yaşın altında çekilmesi gerekli değildir. Ancak yüksek riskli kişilerde mamografi taraması 40 yaşından önce başlanabilir.

 

Yanlış: MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) mamografiden daha iyidir çünkü kanser hücrelerini daha iyi görür.

Doğru: MR daha hassas bir görüntüleme yöntemidir, ancak aynı zamanda anlamlı derecede yanlış pozitif sonuçlara yol açar. Yani kanser olmayan bir dokuyu kanserliymiş gibi tanımlayabilir. Bu durum da gereksiz endişe ve biyopsi yapılmasına yol açar. Tarama amaçlı MR, yüksek riskli kişilerde mamografi ile birlikte kullanılır.

 

Yanlış: Normal bir tarama mamografi sonucu varsa, gelecek yıl tekrar bir mamografiye ihtiyaç yoktur.

Doğru: 40 yaşından sonra her yıl mamografi taraması yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar, yıllık mamografi taramasını atlayan kadınların erken meme kanseri teşhisi fırsatını kaçırabileceğini göstermiştir. Meme kanseri erken evrede tespit edilen kadınların ilk beş yıl içinde hayatta kalma oranı yüzde 90’dan daha fazladır. Ayrıca mamografi sonucu normal gelse de memelerdeki göze çarpan değişiklikleri görmezden gelmemeli bir doktora başvurulmalıdır.

 

Yanlış: Yıllık mamogramlar meme kanserinin erken bulunmasını garanti eder.

Doğru: Mamografi sahip olduğumuz en iyi erken teşhis aracı olmasına rağmen, meme kanserini her zaman erken bir aşamada bulamayabilir, yani kusursuz değildir. Mamografi taraması sırasında meme kanserlerinin yaklaşık % 20’sinin atlandığı tahmin edilmektedir. Yanlış negatiflik denilen bu sonuç, yağlı dokusu daha az olan yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda daha yaygındır. Genç kadınların yoğun memelere sahip olma olasılığı daha yüksektir.

 

Yanlış: Memede oluşan tüm kitleler kanserdir.

Doğru: Hissedilebilen meme kitlelerinin birçoğu kanser değildir, sadece küçük bir yüzdesi kanserdir. Kistler veya fibroadenom adı verilen iyi huylu meme kitleleri bu duruma en sık yol açan lezyonlardır. Yine de kitle hissedildiğinde bir doktora başvurularak bunların kontrol edilmeleri şarttır.

 

Yanlış: Meme ağrısı kanserin erken belirtisi olabilir.

Doğru: Meme polikliniklerine başvuran kadınların %70 oranında şikayeti ağrıdır. Bu ağrıların çoğunluğunun nedeni tam olarak bilinmediği gibi, bir kısmı meme yapısı ve memedeki selim lezyonlardan kaynaklanmaktadır. Meme kanserine bağlı ağrı nadirdir. Özellikle enflamatuar meme kanserleri, memenin arkasındaki gögüs duvarını veya meme cildini tutulmuş, çok büyük boyutlara ulaşmış kanserlerde ağrı olabilir. Ancak yine de her türlü meme şikayetinde bir meme polikliniğine başvurulmalıdır.

 

Yanlış: Genç kadınların meme kanseri hakkında endişelenmesine gerek yoktur.

Doğru: Meme kanseri her yaştan kadını etkileyebilir. Hastalık menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülür, ancak meme kanseri olan kadınların % 25-30’u 50 yaşından küçüktür. Bundan dolayı dikkatli olunmalı ve risk durumuna göre kontrole gidilmelidir.

 

Yanlış: Silikon meme implantları meme kanseri olasılığını artırır.

Doğru: Silikon implantlar memede skar dokusu oluşumuna neden olabilir, ancak yapılan çalışmalar meme kanseri gelişme riskini artırmadıkları bildirilmiştir.

 

Yanlış: Meme lezyonlarına biyopsi yapmak kanseri tetikler veya kanserin yayılmasına neden olur.

Doğru: Meme biyopsisi meme kanserine veya kanserin yayılmasına neden olmaz, memedeki bir kitlenin kanser olup olmadığının en emin yolu biyopsi incelemesidir.

 

Yanlış: Meme biyopsi sonucu iyi çıktığında risk yoktur.

Doğru: Meme biyopsisi, biyopsi yapılan lezyonun özelliklerini gösterir, yani memenin tümü hakkında bilgi vermez, ayrıca bazen biyopsi yapılan lezyonun kanser olmasa da tamamen çıkarılması gerekebilir. Memenin diğer kesimlerinde var olan veya gelişebilecek lezyonların da takibi gerektiğinde biyopsi incelenmesi gerekebilir.

 

Yanlış: Kanserden dolayı memenin tümünün alınması riski ortadan kaldırır.

Doğru: Bu durum riski hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırmaz. Kanserin türüne, alttipine veya evresine bağlı olarak bölgesel veya uzak dokularda belli oranlarda tekrarlama riskinden dolayı memenin tümü alınsa bile kişi daima kontrol altında olmalıdır.

 

Yanlış: Erken evre meme kanseri tedavi edildikten sonra nüksetmez.

Doğru: Erken evre meme kanseri ile bile olsa nüksetme riski tamamen ortadan kalkmaz. Nükslerin birçoğu ilk 2 yılda olmasına rağmen 20 yıl sonra bile, erken evre, düşük riskli (hormon-reseptör pozitif) meme kanseri olan kişilerde tekrarlama riski vardır.

 

Yanlış: Genetik mutasyondan dolayı her iki memenin içi boşaltıldığında veya tamamen alındığında risk kalmamış demektir.

Doğru: Yapılan ameliyat şekline göre az da olsa belli miktarda meme dokusu cilt altında veya kas üzerinde kalabilir. Bu nedenle kalan meme dokusundan az da olsa bir kanser gelişme riski olduğundan dolayı kontrole gidilmeli ve kendi kendine muayenesi ihmal edilmemelidir.