Meme Kanseri Tedavisi Sonrası Takip

Meme kanseri başarılı bir şekilde tedavi edilse dahi  bir nüks riskine karşı hasta daima takip altında tutulmalıdır. Tedavi sonrası izlemin amaçları; hastaların lokal nüks (bölgesel tekrarlama) veya uzak metastaz gelişip gelişmediğini erkenden saptamak.

Meme kanseri tedavisi sonrası nükslerin çoğunluğu ilk iki yılda ortaya çıkmaktadır, bu nedenle özellikle ilk yıllarda kısa aralıklı takip uygulanmalıdır. Takip programı; meme kanserinin tipi, evresi ve nasıl tedavi edildiği gibi birçok faktöre bağlı olabilir. Tipik bir takip programı;

  • İlk 3 yılda 3 ayda bir
  • ve 5. Yıllarda 6 ayda bir
  • yıldan sonra yılda bir fizik muayene, kan tahlili ve akciğer grafisi
  • Yıllık mamografi önerilir.

Mamografi: Meme koruyucu ameliyatı yapılmışsa radyoterapi tamamlandıktan yaklaşık 6-12 ay sonra mamografi çekilmelidir. Mastektomi yapılmışsa diğer memeye yıllık mamografi yapılması gerekir..

Jinekolojik Muayene: Takip programı belirlenirken alınan tedavi de gözönünde bulundurulur. Örneğin tamoksifen kullanan kadınlarda rahim kanseri riski artacağından yıllık periyodik olarak veya bir şikayet oluştuğunda kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır.

Kemik Yoğunluğu: Erken evre meme kanseri için kullanılan aromataz inhibitörü (anastrozol, letrozol veya eksemestan) adı verilen hormon ilaçları kemik yoğunluğunu düşürebilir. Bundan dolayı tedavi öncesi ve sonrası kemik yoğunluğu ölçümü yapılması ve gerekirse tedavi verilmesi gerekebilir.